O laboratoři

Laboratoř se specializuje na technologie zpracování a publikování rozsáhlých textových a multimediálních kolekcí dat včetně produkce a postprodukce filmů. Vyvíjí nové technologie založené zejména (ale nejen) na svobodném software.

Laboratoř poskytuje zázemí výuce předmětů PV110 Základy filmové řeči, PV113 Produkce audiovizuálního díla, PV174 Seminář laboratoře LEMMA a PV114 Praktikum produkce kolektivního audiovizuálního díla, PB029 Elektronická příprava dokumentů. LEMMA spolupracuje s dalšími laboratořemi FI, zejména Laboratoří zpracování přirozeného jazyka (textová část publikačních projektů), Laboratoří pokročilých síťových technologií (střih a přenos videa), Laboratoří řeči a dialogu (dabing, zpracování zvuku), Laboratoří interakce člověka s počítačem (animace) a AGDaM – Ateliérem grafického designu a multimédií (grafický design). Z prostorových důvodů (na FI se nenašel azyl jinde :-/) nouzově poskytuje přístřeší i výzkumné skupině MIR vedené stejným vedoucím, a dále studentům, jejichž bakalářské, diplomové a dizertační práce vede.

Filmový festival FI 2003

Historie laboratoře

Laboratoř se začala formovat v roce 1999 při práci na projektu CD Všech 5 pohromadě k pátému výročí FI. V roce 2001 pak finanční pomoc grantu Fondu rozvoje vysokých škol 433/2001 umožnila vybudovat střihové pracoviště, čímž se institucionali­zovala dosavadní činnost zakladatelů laboratoře. Téhož roku byla založena tradice studentských filmových festivalů, postavená výlučně na původních filmových dílech studentů MU. V roce 2004 v laboratoři vzniklo multimediální DVD 10@FI k desátému výročí založení FI. V letech 2006 a 2013 další granty Fondu rozvoje umožnily inovovat foto-video, počítačovou i prezentační techniku laboratoře a FI a umožnily další chod laboratoře.

Jak se zapojit?

Zapojte se do projektu.

Prohlédnout si projekty

Zapište si předmět.

Prohlédnout si předměty

Vypracujte závěrečnou práci.

Prohlédnout si témata

Odpovědný kontakt: lemma-web@fi.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info