O laboratoři

Laboratoř se specializuje na technologie zpracování a publikování rozsáhlých textových a multimediálních kolekcí dat včetně produkce a postprodukce filmů. Vyvíjí nové technologie založené zejména (ale nejen) na svobodném software.

Laboratoř poskytuje zázemí výuce předmětů PV110 Základy filmové řeči, PV113 Produkce audiovizuálního díla, PV174 Seminář laboratoře LEMMA a PV114 Praktikum produkce kolektivního audiovizuálního díla, PB029 Elektronická příprava dokumentů. LEMMA spolupracuje s dalšími laboratořemi FI, zejména Laboratoří zpracování přirozeného jazyka (textová část publikačních projektů), Laboratoří pokročilých síťových technologií (střih a přenos videa), Laboratoří řeči a dialogu (dabing, zpracování zvuku), Laboratoří interakce člověka s počítačem (animace) a AGDaM – Ateliérem grafického designu a multimédií (grafický design). Z prostorových důvodů (na FI se nenašel azyl jinde :-/) nouzově poskytuje přístřeší i výzkumné skupině MIR [https://mir.fi.muni.cz] vedené stejným vedoucím, a dále studentům, jejichž bakalářské, diplomové a dizertační práce vede.

Historie laboratoře

Laboratoř se začala formovat v roce 1999 při práci na projektu CD Všech 5 pohromadě k pátému výročí FI. V roce 2001 pak finanční pomoc grantu Fondu rozvoje vysokých škol 433/2001 umožnila vybudovat střihové pracoviště, čímž se institucionali­zovala dosavadní činnost zakladatelů laboratoře. Téhož roku byla založena tradice studentských filmových festivalů, postavená výlučně na původních filmových dílech studentů MU. V roce 2004 v laboratoři vzniklo multimediální DVD 10@FI k desátému výročí založení FI. V letech 2006 a 2013 další granty Fondu rozvoje umožnily inovovat foto-video, počítačovou i prezentační techniku laboratoře a FI a umožnily další chod laboratoře.

Vedení

 • doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (vedení)
 • Mgr. BcA. Robert Král, Ph.D. (ext. vyučující)
 • MgA. Josef Víšek (ext. vyučující)
 • MgA. Radovan Hakl (ext. vyučující)
 • Ing. Pavel Šiler (ext. vyučujíci)
 • Bc. Tomáš Schmid (cvičící)
 • Michaela Martišová (cvičící)
 • Jakub Bohoš (cvičící)
 • Juraj Ulbrich (cvičící)
 • Bc. Jan Šplíchal (cvičící)
 • Mgr. Jana Čecháčková (cvičící)
 • Viktor Lehotský (cvičící)
 • Mgr. Radek Gomola (technik laboratoře)
 • Bc. Antonín Holík (mentor)
 • Lucie Bartoňková (mentor)
 • Jozef Bátrna (mentor)
 • Bc. Andrej Boniš (mentor)
 • Alžbeta Fekiačová (mentor)
 • Peter Gamboš (mentor)
 • Klára Hurtlová (mentor)
 • Lýdie Palečková (mentor)
 • Bc. Michal Románek (mentor)
 • Anna Zapletalová (mentor)

Absolventi (výběr)

Laboratoří prošly stovky absolventů:

 • Mgr. Martin Kacvinský, komerční produkce videa
 • Kristýna Bartošová, studuje FAMU, režie celovečerního dokumentu o Rajko Dolečkovi
 • Mgr. Lukáš Horáček, produkční skupina Bujo Brothers
 • Mgr. Michal Hrabí, autor knihy o střihu pro CPress, komerční produkce videa
 • Bc. Andrej Pančík, start-up v Silicon Valey v mediální branži
 • Bc. Kryštof Zvolánek
 • Stanislav Hrabí
 • a desítky dalších

Vybavení laboratoře

Multimediální laboratoř LEMMA (C522) byla vybavena zejména za podpory Fondu rozvoje vysokých škol v rámci grantů 894/2013, 2326/2008, 3114/2006,433/2001. Technika je členům laboratoře dostupná v Rezervačním systému LEMMA. Příklady techniky jsou střižny

 • Hypnos 1: Intel Core i7 4. generace (Haswell), 16GB RAM, 2×1TB,
 • Hypnos 2,3: Intel Core 2 6600 2.4GHz, 4GB RAM, DVD-RAM, 2×300GB, Realtek HD Audio, GeForce 7600, 2×24", Windows 7
 • Hypnos 5 1×30" Wide LCD HP
 • Kamery: Canon EOS 5D Mark III s příslušenstvím, objektivy, náhledovými monitory a stabilizační technikou (2×), Digitální kamery Canon XH-A1 (miniDV, 2×), Sony HDR-HC3Ei (2×), Canon Legria, DSLR natáčející video Canon 600D s příslušenstvím (2×)
 • Literatura: V knihovně laboratoře LEMMA je k nalezení řada odborných knih, časopisů a textů. Zároveň je možné se podívat na různé dokumenty týkající se multimediálních a elektronických aplikací a dokumentů v sekci „Dokumenty“

Strojový čas a vybavení laboratoře (kamery apod.) se rezervuje v Rezervačním systému [https://lemma.ics.muni.cz/RS/], kde je více než sto položek techniky potřebné k produkci audiovizuálních děl.

Díla, která vznikla v rámci naší laboratoře a díla, která byla prezentována na Filmovém festivalu Fakulty informatiky si můžete prohlédnout v našem videoarchivu nebo našem Youtube.


Logo laboratoře

Vektorová značka laboratoře Lemma v Adobe Illustratoru
Vektorová značka laboratoře Lemma a FI v Corelu