Prípravy v plnom prúde!

28.11.2019

Už od začiatku zimného semestra 2019 sa každú stredu schádzame a pripravujeme 20. ročník nášho filmového festivalu. Zimný semester sa pomaly končí a my sa snažíme nalákať študentov k zápisu predmetu PV113 Produkcia audiovizualného diela, ktorého súčasťou je aj organizácia festivalu.

Aby sme študentov motivovali a bližšie priblížili, čo taká organizácia zahŕňa, pripravili sme si pre nich prezentácie, ktoré sme im 27.11.2019 predstavili. Jednotlivé skupinky sa snažili zlákať čo najviac študentov na svoju stranu. Rozhodovanie zo strany študentov nebolo určite jednoduché, keďže každá skupina si dala na prezentácií skutočne záležať. Záujemcovia sa mohli rozhodovať medzi skupinkou organizácie, PR, vizuálu, videa, techniky a web.

Celé naše prezentovanie sa nieslo vo vianočnom duchu, čomu napovedali vianočné svetre a svetielka.