Binární bedna na CinemaMundi

06.03.2014

Binární bedna, animovaný film, vytvořený v LEMMA pro X. Filmového festivalu Fakulty informatiky, byla promítána v rámci bloku studentských filmů na mezinárodním filmovém festivalu CinemaMundi 2014. Promítání probíhalo v úterý 4. března za účasti necelé stovky diváků v zimním kině ve dvoře Místodržitelského paláce v Brně.
Binární bedna byla jediným filmem, který nepocházel z produkce specializované vysoké filmové školy, přesto si dle mých subjektivních dojmů vysloužila největší aplaus (částečně způsobeno tím, že film Pandy, který byl mimo jiné promítán v Cannes, nemohl být kvůli technickým potížím odpromítán celý). Děkuji všem divákům, kteří i přes večerní zimu do netradičně pojatého kina přišli.

Všem bývalým, současným a budoucím tvůrcům pod hlavičkou laboratoře LEMMA bych rád vzkázal, že se můžeme se specializovanými filmovými školami minimálně po stránce diváckého ohlasu a originality měřit a při troše štěstí je i překonat. A s novou technikou máme šanci je porazit i po stránce technické.

Filmu zdar!
Tomáš Kotlant, režisér Binární bedny a mentor laboratoře LEMMA